zoeken naar NL tenders

animatie www.benvankoten.com

 

inschrijven nieuwsbrief
tendersignalering

 

Begeleiding professioneel inschrijven op aanbestedingen


Europe Consult kan u begeleiden bij een inschrijving op een aanbesteding, in zowel bij de aanvraag tot deelneming van de pre-kwalificatie als in de offerte-fase.

Pre-kwalificatie
Bij de pre-kwalificatie worden vragen gesteld over uw bedrijf. Over betrouwbaarheid, de financiële situatie, of u aan alle wettelijke,- en belastingverplichtingen hebt voldaan, gegevens over uw omzet etc. Deze en soortgelijke vragen mogen worden gesteld en de kwaliteit van de bantwoording bepaalt mede uw kans op gunning van de opdracht. Indien u bepaalde informatie niet aanbiedt of u bent informatie vergeten dan kan uw aanvragen tot deelneming worden afgewezen en wordt u uitgesloten van de verdere procedure en dat is natuurlijk zonde van het vele werk wat u tot dan toe hebt gedaan.

Offerte-fase
In de offerte-fase worden vragen gesteld over het product of de dienst die u levert. In deze fase stelt de overheid een lijst op (programma van eisen) met daarin al haar gestelde eisen en wensen. Deze kunnen betrekking hebben op bv. de hoeveelheid, de kwaliteit, de eventuele service en de prijs van het product of de dienst. Ook hier geldt; hoe beter u de vragen beantwoord, hoe beter uw product of dienst voldoet aan de gestelde eisen, des te meer kans hebt u de opdracht te krijgen.


Door onze jarenlange expertise kunnen wij u deskundig adviseren over een kwalitatief goede inschrijving en u behoeden voor valkuilen. Door onze ervaring met aanbestedingstrajecten in opdracht van overheden, kunnen we goed beoordelen hoe de overheid met de aanbesteding omgaat en hoe deze uw offerte zal beoordelen. Al met al kan uw slagingskans om een opdracht gegund te krijgen aanzienlijk verhoogd worden. Bovendien kan een eenmaal goed doorlopen aanbestedingstraject u heel veel moeite en tijd besparen bij een eventuele volgende inschrijving!

U kunt bij onze dienstverlening heel concreet adviezen verwachten over het:

 • Interpreteren van tenderdocumenten;
 • Stellen van de juiste aanvullende vragen;
 • Opstellen 'tenderstrategie';
 • Opstellen van het kwalificatie-dossier;
 • Opstellen/beoordelen offerte;
 • Optreden als intermediair naar de aanbestedende dienst;
 • Bemiddelen bij problemen, zoals bijvoorbeeld gebruik van onjuiste procedures, deadlines, nationale technische specificaties enz;
 • Controle op aanwezigheid alle gevraagde documenten en controle naar presentatie van de offerte (dat wil zeggen staat alle informatie daar waar de aanbestedende dienst die informatie verwacht te vinden).

Tevens ontvangt u van ons een schriftelijke rapportage met daarin gesignaleerde knelpunten en de (verhelderende) vragen die eventueel te stellen zijn, naar aanleiding van de documenten.
De begeleiding zal tenslotte ook bestaan uit een frequent overleg middels telefoon en email.

Kosten

Op basis van het bestek waarvoor u onze ondersteuning wenst, maken wij altijd een offerte met een specificatie van onze kosten. De kosten voor begeleiding bij een aanbesteding zijn bij benadering:

 • voor een openbare procedure (begeleiding van zowel pre-kwalificatie als de offerte-fase):
 • - tussen € 1.500,- en € 2500,- (ex btw)
 • niet-openbare procedure (hier vindt eerst de pre-kwalificatie plaats):

  - pre-selectie: tussen € 500,- en € 950,- (ex btw)

  - offerte fase: tussen € 950,- en € 1.500,- (ex btw)

 • Redigeren van teksten: tussen € 500,- en € 1.000,- (ex btw) afhankelijk van de hoeveelheid tekst.


  Genoemde bedragen zijn afhankelijk van de exacte omschrijving van de opdracht. Misschien wenst u ondersteuning op een aantal onderdelen in het offertetraject. Ook dat is mogelijk. Vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden van een offerte op maat. Voor vragen of nadere informatie kunt u bellen (024 373 72 41) of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..